joi, 29 aprilie 2010

Cetățenia română

AJUTOR PENTRU BASARABIA
Ordonanţă de Urgenţă nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetățeniei romane nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 21 aprilie 2009. Având în vedere necesitatea îmbunatățirii procedurii de redobândire sau acordare a cetățeniei romane și importanta soluționării cu celeritate de către Comisia pentru cetatenie a cererilor de redobândire și acordare a cetățeniei romane, data fiind necesitatea creerii cât mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru cetățenie să poată soluționa în termene rezonabile dosarele cu cererile de redobândire și acordare a cetățeniei române, luând în considerare dificultățile practice cu care se confrunta Comisia pentru cetățenie în soluționarea numărului mare de cereri de redobândire și acordare a cetățeniei romane potrivit art. 101 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de necesitatea eliminării, în termen cât mai scurt, a oricărei prelungiri nejustificate a procedurii de redobândire și acordare a cetățeniei romane, având în atenție importanta creerii tuturor premiselor necesare unei respectări reale și eficiente a drepturilor și intereselor legale, astfel cum au fost ele concepute și garantate de legiuitor, având în vedere ca în lipsa instituirii unor măsuri legislative se vor crea blocaje în soluționarea cererilor de redobândire și acordare a cetățeniei romane potrivit art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgentă:
Art. I
Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 10^1, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 10^1. – Fostii cetateni romani care au dobandit cetatenia romana prin nastere sau prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau aceasta cetatenie le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentii acestora pana la gradul III pot redobandi ori li se poate acorda cetatenia romana, la cerere, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b), c) si e).”
2. Articolul 10^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 10^2. – Persoanele prevazute la art. 10^1, care au domiciliul sau resedinta in Romania, pot depune cererea de redobandire ori ‘acordare a cetateniei romane la Directia cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Ceta’tene~ti, dupa obtinerea dreptului de şedere potrivit legii”
3. La articolul 13, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Comisia are activitate permanenta, este formata dintr-un presedinte si 8 membri, personal de specialitate juridica asimilat magistratilor din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, numiti prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti. Lucrarile Comisiei nu sunt publice, acestea se desfasoara in prezenta a cel putin 3 membri si sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru desemnat de acesta”
4. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 14^1. – Cererea de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, formulata potrivit art. 10^1, este inregistrata la secretariatul tehnic al Comisiei.

Presedintele Comisiei pentru cetatenie, prin rezolutie, dispune:
a) solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b) si e);
b) completarea dosarului, in termen de cel mult doua luni de la primirea solicitarii secretariatului tehnic al Comisiei de catre petent, in cazul in care se constata lipsa unor documente necesare solutionarii cererii, sub sanctiunea respingerii cererii ca nesustinuta;
c) fixarea termenului la care Comisia va verifica indeplinirea conditiilor necesare acordarii sau redobandirii cetateniei romane potrivit art. 10^1, termen care nu va depasi 5 luni de la data inregistrarii cererii”
Art. II
Cererile depuse in temeiul art. 10^1 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi solutionate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
* Ordin nr. 962/2009 pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiliei nr. 710/C/1995, si a Regulamentului de organizare si desfasurare a
* OUG nr. 147/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991
* Legea nr 21/1991 republicata in 2000, legea cetateniei romane
* Ordonanta de urgenta nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991
* Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, lege nr. 70/2008
Sursa: M.O. nr. 259 din 21 aprilie 2009
www.CETATENIE.curaj.net

Clarificări Ordonanţa de Urgenţă

Ce a schimbat Ordonanţa de Urgenţă?
* a crescut până la 8 numărul membrilor Comisiei pentru Cetăţenie
* a crescut numărul celor care pot depune dosarul: acum se acceptă strănepoţii foştilor cetăţeni români (anterior erau acceptaţi doar nepoţii)
* a eliminat necesitatea şederii timp de 4 ani cu permis de şedere în România pentru a putea depune dosarul la Bucureşti: acum e suficient doar să existe un permis de şedere
* a fixat un termen-limită de maxim 5 luni de la data înregistrării la secretariatul tehnic de examinare a dosarului. Atenţie, acest termen NU începe cu data depunerii dosarului

Interpretări corecte ale efectelor Ordonanţei de Urgenţă
* Se vor acorda de vreo 2.5 ori mai multe cetăţenii / lună decât în primele luni ale lui 2009, deci vor fi rezolvate în jur de 2000 dosare / lună
* deci, se vor da în jur de 20 – 25,000 cetăţenii pe an, din care aproximativ 6000 – dosare depuse începând cu 2008 la Bucureşti, iar restul – dosare vechi, depuse în 2002-2009 la Chişinău
* cei care au depus dosarul în 2002 – 2004 vor primi probabil toţi cetăţenie în decursul anului 2009
* cei care au depus dosarul în 2005 – iarna 2009 la Chişinău işi vor ridica probabil cetăţenia în toamna lui 2009 – primăvara lui 2011
* cei care au trimis scrisori cu cerere de programare la Consulatul de la Chişinău în 2004-2005 îşi vor depune dosarele la Chişinău în decursul lui 2009 – 2010, urmând să-şi ridice cetăţeniile nu mai devreme de anul 2011
* cei care au trimis scrisori cu cerere de programare la Consulat în vara-toamna lui 2006, dat fiind faptul ca sunt foarte mulţi, au şanse minime să redobândească cetăţenia înainte de 2015, deoarece procedura de depunere a dosarului la Consulat a rămas la fel de greoaie şi lentă
* cei care trimit în ziua de azi aceste scrisori au şanse nule de a primi cetăţenia mai devreme decât peste 10 ani, dacă nu se Interpretări GREŞITE
* dosarele care se depun începând cu ziua de azi la Consulat vor fi rezolvate în maxim 5 luni – FALS
* cei care trimit azi scrisoare cu cerere de programare la Consulat vor primi cetăţenie în maxim 5 luni – FALS
* Legea va permite acum să se dea un milion de cetăţenii moldovenilor în câţiva ani – FALS
* schimbă legea între timp

Interpretări GREŞITE
* dosarele care se depun începând cu ziua de azi la Consulat vor fi rezolvate în maxim 5 luni – FALS
* cei care trimit azi scrisoare cu cerere de programare la Consulat vor primi cetăţenie în maxim 5 luni – FALS
* Legea va permite acum să se dea un milion de cetăţenii moldovenilor în câţiva ani – FALS

Sursa: cetatenie.info.tm

Referinţe:

* Memorii-model de urgentare a redobândirii cetăţeniei române, care pot fi utile celor care doresc să urgenteze acest proces
* ŞAPTE paşi pentru a obţine cetăţenia română prin instanţa de judecată

* Redobândirea cetăţeniei române pentru basarabeni şi bucovineni – acte necesare, condiţii de aplicare, adrese, program de lucru)

Redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut această calitate înainte de 22 decembrie 1989 şi descendenţi de gradul I şi II ai acestora

* ACTE NECESARE
De la BUNICI (un singur cuplu – parintii mamei sau ai tatei):
* Certificat de nastere sau de deces – original si copie legalizata
* Certificat de casatorie sau de divort – original si copie legalizata
De la PĂRINŢI:
* Certificat de nastere – original si copie legalizata
* Certificat de casatorie sau de divort – original si copie legalizata
ACTELE SOLICITANTULUI de cetăţenie:
* Certificatul de nastere – original si copie legalizata
* Pasaportul – original si copii legalizate ale paginilor:
o - unde apare fotografia si datele personale;
o - unde apare semnatura si dovada prelungirii pasaportului (daca este cazul)
* Cazierul Judiciar din Republica Moldova – original
* Cazierul Judiciar din Romania – original
* Doua declaratii pe propria raspundere facute la un Notar Public cun care sa rezulte capersoana care depune dosarul :
o - nu a mai depus o alta cerere de redobandire a cetateniei romane si
o - nu a intreprins activitati impotriva ordinii de drept
* Permisul de sedere temporara – original
* Adeverinta de la Autoritatea pentru Straini din cadrul MAI care dovedeste sederea legala timp de 4 ani pe teritoriul Romaniei – original (la solicitare – in cazul in care nu aveti carnet/legitimatii pentru a face aceasta dovada) –

Un comentariu:

radiowhisper.com spunea...

Buna Ziua!
Eu sunt Vlad, unul dintre membri Radio Whisper - un radio antimanele dedicat bloggerilor şi nu numai.
Am găsit întâmplător blogul tău, am citit câteva articole şi nu am vrut să ies înainte să te felicit – mi-a plăcut mult ce am găsit aici. Am fost atras de subiectele interesante si de originalitatea articolelor. Felicitari ! Noi promovăm la radio diferite articole ale bloggerilor, iar azi am promovat un articol de-al tău; am specificat sursa articolului şi am deschis şi un subiect pe baza acestuia. Dacă doresti, poţi să ne recomanzi orice articol, iar noi îl vom promova.
Ne-ar face plăcere să ştim că ai dori să ne susţii în acest proiect de radio şi să accepţi o eventuală colaborare.
M-am gândit aşadar să vin cu o propunere:
Pe Radio Whisper se difuzează toate genurile de muzică, exceptând manele şi piese necenzurate. Avem şi câteva emisiuni, ştiri etc. Ne-am propus să realizăm un proiect mare, iar pentru asta avem nevoie de susţinerea şi ajutorul tău şi al celorlalţi colegi bloggeri. Dorim să creăm o echipă cât mai complexă de oameni cu un talent aparte şi m-am gândit că poate ai vrea sa ni te alături şi să colaborăm (binenţeles, pe unul dintre domeniile care îţi place). Dorim de asemenea să îţi acordăm un scurt interviu. Pentru noi sunt importante ideile şi modul de a gândi al bloggerilor şi al ascultatorilor noştri.
Îti multumesc pentru timpul acordat, iar acum îti propun sa adaugi linkul sau bannerul nostru pe blogul tău şi să ne dai add la id-ul asculta.whisper sau un e-mail, tot la asculta.whisper@yahoo.com, pentru a discuta mai multe.

www.radiowhisper.com
Multumesc,
Cu stimă Vlad!