MILITANT

joi, 29 aprilie 2010

Cetățenia română

AJUTOR PENTRU BASARABIA
Ordonanţă de Urgenţă nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetățeniei romane nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 21 aprilie 2009. Având în vedere necesitatea îmbunatățirii procedurii de redobândire sau acordare a cetățeniei romane și importanta soluționării cu celeritate de către Comisia pentru cetatenie a cererilor de redobândire și acordare a cetățeniei romane, data fiind necesitatea creerii cât mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru cetățenie să poată soluționa în termene rezonabile dosarele cu cererile de redobândire și acordare a cetățeniei române, luând în considerare dificultățile practice cu care se confrunta Comisia pentru cetățenie în soluționarea numărului mare de cereri de redobândire și acordare a cetățeniei romane potrivit art. 101 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de necesitatea eliminării, în termen cât mai scurt, a oricărei prelungiri nejustificate a procedurii de redobândire și acordare a cetățeniei romane, având în atenție importanta creerii tuturor premiselor necesare unei respectări reale și eficiente a drepturilor și intereselor legale, astfel cum au fost ele concepute și garantate de legiuitor, având în vedere ca în lipsa instituirii unor măsuri legislative se vor crea blocaje în soluționarea cererilor de redobândire și acordare a cetățeniei romane potrivit art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgentă:
Art. I
Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 10^1, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 10^1. – Fostii cetateni romani care au dobandit cetatenia romana prin nastere sau prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau aceasta cetatenie le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentii acestora pana la gradul III pot redobandi ori li se poate acorda cetatenia romana, la cerere, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b), c) si e).”
2. Articolul 10^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 10^2. – Persoanele prevazute la art. 10^1, care au domiciliul sau resedinta in Romania, pot depune cererea de redobandire ori ‘acordare a cetateniei romane la Directia cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Ceta’tene~ti, dupa obtinerea dreptului de şedere potrivit legii”
3. La articolul 13, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Comisia are activitate permanenta, este formata dintr-un presedinte si 8 membri, personal de specialitate juridica asimilat magistratilor din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, numiti prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti. Lucrarile Comisiei nu sunt publice, acestea se desfasoara in prezenta a cel putin 3 membri si sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru desemnat de acesta”
4. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 14^1. – Cererea de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, formulata potrivit art. 10^1, este inregistrata la secretariatul tehnic al Comisiei.

Presedintele Comisiei pentru cetatenie, prin rezolutie, dispune:
a) solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b) si e);
b) completarea dosarului, in termen de cel mult doua luni de la primirea solicitarii secretariatului tehnic al Comisiei de catre petent, in cazul in care se constata lipsa unor documente necesare solutionarii cererii, sub sanctiunea respingerii cererii ca nesustinuta;
c) fixarea termenului la care Comisia va verifica indeplinirea conditiilor necesare acordarii sau redobandirii cetateniei romane potrivit art. 10^1, termen care nu va depasi 5 luni de la data inregistrarii cererii”
Art. II
Cererile depuse in temeiul art. 10^1 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi solutionate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
* Ordin nr. 962/2009 pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiliei nr. 710/C/1995, si a Regulamentului de organizare si desfasurare a
* OUG nr. 147/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991
* Legea nr 21/1991 republicata in 2000, legea cetateniei romane
* Ordonanta de urgenta nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991
* Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, lege nr. 70/2008
Sursa: M.O. nr. 259 din 21 aprilie 2009
www.CETATENIE.curaj.net

Clarificări Ordonanţa de Urgenţă

Ce a schimbat Ordonanţa de Urgenţă?
* a crescut până la 8 numărul membrilor Comisiei pentru Cetăţenie
* a crescut numărul celor care pot depune dosarul: acum se acceptă strănepoţii foştilor cetăţeni români (anterior erau acceptaţi doar nepoţii)
* a eliminat necesitatea şederii timp de 4 ani cu permis de şedere în România pentru a putea depune dosarul la Bucureşti: acum e suficient doar să existe un permis de şedere
* a fixat un termen-limită de maxim 5 luni de la data înregistrării la secretariatul tehnic de examinare a dosarului. Atenţie, acest termen NU începe cu data depunerii dosarului

Interpretări corecte ale efectelor Ordonanţei de Urgenţă
* Se vor acorda de vreo 2.5 ori mai multe cetăţenii / lună decât în primele luni ale lui 2009, deci vor fi rezolvate în jur de 2000 dosare / lună
* deci, se vor da în jur de 20 – 25,000 cetăţenii pe an, din care aproximativ 6000 – dosare depuse începând cu 2008 la Bucureşti, iar restul – dosare vechi, depuse în 2002-2009 la Chişinău
* cei care au depus dosarul în 2002 – 2004 vor primi probabil toţi cetăţenie în decursul anului 2009
* cei care au depus dosarul în 2005 – iarna 2009 la Chişinău işi vor ridica probabil cetăţenia în toamna lui 2009 – primăvara lui 2011
* cei care au trimis scrisori cu cerere de programare la Consulatul de la Chişinău în 2004-2005 îşi vor depune dosarele la Chişinău în decursul lui 2009 – 2010, urmând să-şi ridice cetăţeniile nu mai devreme de anul 2011
* cei care au trimis scrisori cu cerere de programare la Consulat în vara-toamna lui 2006, dat fiind faptul ca sunt foarte mulţi, au şanse minime să redobândească cetăţenia înainte de 2015, deoarece procedura de depunere a dosarului la Consulat a rămas la fel de greoaie şi lentă
* cei care trimit în ziua de azi aceste scrisori au şanse nule de a primi cetăţenia mai devreme decât peste 10 ani, dacă nu se Interpretări GREŞITE
* dosarele care se depun începând cu ziua de azi la Consulat vor fi rezolvate în maxim 5 luni – FALS
* cei care trimit azi scrisoare cu cerere de programare la Consulat vor primi cetăţenie în maxim 5 luni – FALS
* Legea va permite acum să se dea un milion de cetăţenii moldovenilor în câţiva ani – FALS
* schimbă legea între timp

Interpretări GREŞITE
* dosarele care se depun începând cu ziua de azi la Consulat vor fi rezolvate în maxim 5 luni – FALS
* cei care trimit azi scrisoare cu cerere de programare la Consulat vor primi cetăţenie în maxim 5 luni – FALS
* Legea va permite acum să se dea un milion de cetăţenii moldovenilor în câţiva ani – FALS

Sursa: cetatenie.info.tm

Referinţe:

* Memorii-model de urgentare a redobândirii cetăţeniei române, care pot fi utile celor care doresc să urgenteze acest proces
* ŞAPTE paşi pentru a obţine cetăţenia română prin instanţa de judecată

* Redobândirea cetăţeniei române pentru basarabeni şi bucovineni – acte necesare, condiţii de aplicare, adrese, program de lucru)

Redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut această calitate înainte de 22 decembrie 1989 şi descendenţi de gradul I şi II ai acestora

* ACTE NECESARE
De la BUNICI (un singur cuplu – parintii mamei sau ai tatei):
* Certificat de nastere sau de deces – original si copie legalizata
* Certificat de casatorie sau de divort – original si copie legalizata
De la PĂRINŢI:
* Certificat de nastere – original si copie legalizata
* Certificat de casatorie sau de divort – original si copie legalizata
ACTELE SOLICITANTULUI de cetăţenie:
* Certificatul de nastere – original si copie legalizata
* Pasaportul – original si copii legalizate ale paginilor:
o - unde apare fotografia si datele personale;
o - unde apare semnatura si dovada prelungirii pasaportului (daca este cazul)
* Cazierul Judiciar din Republica Moldova – original
* Cazierul Judiciar din Romania – original
* Doua declaratii pe propria raspundere facute la un Notar Public cun care sa rezulte capersoana care depune dosarul :
o - nu a mai depus o alta cerere de redobandire a cetateniei romane si
o - nu a intreprins activitati impotriva ordinii de drept
* Permisul de sedere temporara – original
* Adeverinta de la Autoritatea pentru Straini din cadrul MAI care dovedeste sederea legala timp de 4 ani pe teritoriul Romaniei – original (la solicitare – in cazul in care nu aveti carnet/legitimatii pentru a face aceasta dovada) –

joi, 15 aprilie 2010

Hackerii nationalisti de la Romanian National Security contra “romano-tiganilor”. RNS a spart site-ul ziarului britanic Daily Telegraph contestand den

Hackerii români au spart site-ul ziarului Daily Telegraph, unul dintre cele mai mari din Marea Britanie. Pe site-ul publicaţiei a fost publicat un mesaj în limba română, în care presei din Marea Britanie i se cere să facă distincţia între români şi ţigani.

Câteva secţiuni ale variantei online a site-ului Daily Telegraph au fost sparte de hackeri români, care au afişat, în loc de paginile obişnuite, un mesaj în limba română, care reproşează publicaţiei modul tendenţios în care sunt prezentaţi românii în presa britanică (vezi foto mai jos), informează guardian.co.uk. Paginile “Short Breaks” si Wine And Dine sunt, in prezent, dezafectate.

“Ne-am săturat să vedem cum nişte «gunoaie» ca voi încearcă să îşi bată joc de ţara noastră. Să ne creaţi o imagine cu totul alta faţă de cea reală, şi numindu-ne «romanian gypsies» difuzând emisiuni de tot cacatul gen Top Gear. Dacă aţi avut tupeul să enervaţi o ţară întreagă, aflaţi că nu ne vom opri aici!”, se precizează în mesajul care poartă titlul R.N.S. – Romanian National Security şi este semnat “România”. Hackerii români au adăugat şi un post scriptum, de data asta în limba engleză: “Guess what, gypsies aren’t romanians, morons” (“Ia ghiciţi! Ţiganii nu sunt români, cretinilor!” – n.r.).
Varianta online a Daily Telegraph a căzut victimă unui atac informatic şi în martie 2009, când adresele de email ale cititorilor înregistraţi au fost publicate pe site. Vinovatul de atunci ar fi fost tot un român, susţine ziarul Guardian.
Sursa:
Dan Odagiu www.cotidianul.ro

duminică, 9 august 2009

Rumänisch Sozialdemokratische Nazi-Erbsen Partei

Neonaziştii Europei au motive de bucurie. În ilegalitate, înfruntând curajos opresiunea democraţiei, ascunzându-se pentru a-i dezorienta pe duşmani, sub haina social-democrată, neonaziştii români rămân consecvenţi misiunii lor istorice şi solidari cu camarazii lor din Germania, Spania şi Italia. Admirăm curajul camaradului Erbsen, adică Mazăre, în limba română, care a sfidat propaganda sionistă şi manipularea poporului de către presa aservită conspiraţiei mondiale evreieşti, defilând în uniforma gloriosului nostru Wehrmacht, alături de fiul său, un promiţător membru al trupelor Hitlerjugend, tinerii slujitori ai Fuhrerului nostru, Adolf Hitler. Îţi mulţumim, camarade Erbsen! Sieg Heil!
Cam aşa ar gândi un neonazist despre gestul făcut de primarul Constanţei, camaradul Mazăre, care se joacă de-a nazistul prin sat. Acest individ este fie incult, fie rău-intenţionat. L-am văzut la TV cum afirma că gestul de a îmbrăca şi a defila într-o uniformă de ofiţer al Wehrmacht-ului nu-i pare a fi o mare problemă. Tot aşa zicea şi un coleg de-al lui, de partid, încercând să-l apere pe neonazistul de ocazie. Liderii Partidului Social Democrat nu sunt la prima lor ieşire în public de inspiraţie neonazistă. În noiembrie 2006, „Fuhrerul“ Geoană oferea camaradului Dâncu, pe atunci ideologul partidului, într-un cadru festiv şi în aplauzele camarazilor de partid, memoriile lui Goebbels, ministrul Propagandei în Germania Nazistă. Se pare că niscaiva complexe de inferioritate şi o puternică înclinaţie spre dictatură afectează căpşoarele aşa-zişilor social-democraţi. Am scris atunci despre gestul stupid şi cretin făcut de Mircea Geoană, încercând să-i reamintesc cine a fost criminalul de război Joseph Goebbels. Îi reamintesc acum, de fapt, îi precizez lui Radu „Erbsen“ Mazăre, că nu cred că a citit vreodată o carte despre istoria celui de-al doilea război mondial, care au fost crimele de război comise de Wehrmacht. Folosesc, ca şi în urmă cu doi ani, informaţia pe care ne-o oferă, pe internet şi gratis, Wikipedia.
În timpul invaziei în Polonia, soldaţii Wehrmacht-ului au distrus până la temelie 531 de oraşe şi sate şi au comis 714 execuţii în masă. Tot în Polonia, în timpul insurecţiei din ghetoul evreiesc al Varşoviei, în 1944, Wehrmacht-ul a executat 50.000 de civili pentru a-i determina pe insurgenţi să capituleze. Pe 25-28 mai 1940, soldaţii germani au luat ostatici locuitorii satului belgian Vinkt, i-au folosit ca scuturi umane împotriva armatei belgiene şi au executat 86 dintre aceştia. În timpul Operaţiunii Barbarossa - invadarea URSS -, feldmareşalul Keitel a emis un decret prin care orice civil sovietic ce ar fi ofensat sau s-ar fi opus, în orice fel, armatei germane urma să fie dus în faţa unui ofiţer al Wehrmacht-ului, care avea dreptul să dispună împuşcarea acestuia, pe loc şi fără judecată. Wehrmacht-ul a comis crime de război şi împotriva soldaţilor şi ofiţerilor armatelor inamice, căzuţi prizonieri. În Polonia au fost executaţi aproximativ 1.000 de prizonieri de război, în lagărele de la Sladow, Ciepielow, Zambrow. În Africa de Vest au fost executaţi 1.500 de soldaţi francezi, negri pe care propaganda nazistă îi prezenta ca fiind nişte sălbatici africani. Pe frontul din Grecia, după capitularea Italiei, soldaţii Wehrmacht-ului au masacrat o întreagă unitate militară italiană, Divizia a 33-a Acqui, crimă cunoscută sub numele de „Masacrul de la Cefalonia“.
Trupele Wehrmacht-ului au comis numeroase masacre împotriva civililor, ca represalii în urma acţiunilor mişcărilor Rezistenţei antinaziste din ţările ocupate. În Iugoslavia şi Grecia au fost comise masacrele de la Kondomari, Distomo, Kommeno, Kalavryta şi Kandanos, în cadrul operaţiunilor militare împotriva partizanilor. În URSS, partizanii comunişti şi evrei capturaţi au fost ucişi prin folosirea lor pentru deminarea, prin detonare, a câmpurilor de mine. În Europa de Vest, aproximativ 30.000 de ostatici luaţi din rândul civililor au fost executaţi ca represalii. La toate aceste crime, putem adăuga şi violurile comise de soldaţii germani asupra a sute de mii de femei din ţările atacate şi ocupate de Wehrmacht. Din perspectiva acestor date care mărturisesc pe cât de sec, pe atât de cutremurător despre crimele comise de Wehrmacht, gestul lui Radu Mazăre de a defila împreună cu fiul său îmbrăcaţi în uniforme ale Wehrmacht-ului, în cadrul unui eveniment public, poate fi considerat o infracţiune. Memoria milioanelor de morţi, copii, bătrâni, bărbaţi şi femei victime ale crimelor de război comise de Germania nazistă prin intermediul Wehrmacht-ului, Waffen SS-ului, Gestapoului, SA-ului şi administraţiei NSDAP ne obligă să ne îndeplinim datoria de onoare de a fi alături de cei care au sesizat şi au cerut procurorului general al României să aplice legea în cazul faptei comise de Radu Mazăre, primarul PSD al oraşului Constanţa.

Sursa: Gazeta de Sud

Deputat rus, împroşcat cu suc de roşii de naţionalişti ucraineni

Câţiva reprezentanţi ai unui partid naţionalist din Lvov, în vestul Ucrainei, au aruncat cu suc de roşii într-un deputat rus care participa la o masă rotundă cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la "eliberarea oraşului de nazişti", informează Interfax.

Incidentul s-a produs în timpul discuţiilor. După ce deputatul rus şi-a ţinut discursul, câţiva reprezentanţi ai unui partid naţionalist din Lvov s-au apropiat de Serghei Smetaniuk, membru al partidului Rusia Unită, şi au turnat peste el suc de roşii. Apoi au părăsit sala exclamând lozinci "Slavă Ucrainei!", "Slavă Eroilor!", "Moarte Duşmanilor!" şi făcând apel către cei prezenţi să le urmeze exemplul dacă se simt ucraineni. Însă restul participanţilor au continuat dezbaterile.
La masa rotuntă au fost prezenţi cinci reprezentanţi ai partidului naţionalist împreună cu şeful filialei formaţiunii din oraşul Lvov, unde naţionalismul este în creştere în ultimii ani.
Autor: Arina Ciocîldău
Sursa: www.adevarul.ro

Radu Mazare, Romanian Mayor, Attacked For Dressing Up As Nazi

Mayor Radu Mazare in the German uniform
Mayor Radu Mazare wore the German uniform at a weekend fashion sho

A Romanian mayor has been strongly criticised by Jewish groups after appearing dressed in a Nazi uniform at a local fashion show.

Radu Mazare, mayor of Constanta, appeared at the event with his similarly dressed 15-year-old son.The Simon Wiesenthal human rights centre called on Mr Mazare to admit his mistake, apologise and resign. Mr Mazare said he had been inspired by the film Valkyrie, about an assassination attempt on Adolf Hitler. He added that the uniform was a German army one, not that of an SS officer. And, he said, he had attempted to cover up all the swastikas, although he said he had missed a very small one on the belt. Dr Efraim Zuroff, a Holocaust historian and the director of the Simon Wiesenthal Centre in Jerusalem,expressed "insult and outrage" at the mayor's appearance. In a letter to Mr Mazare, he wrote: "It would be hard to adequately describe the depth of the pain that your appearance caused, not only to Jews and other victims of Nazism, but to any person of moral integrity who knows the history of World War II.

"Today it is well-known that the Wehrmacht played an active role in the mass murder of European Jewry and many other innocent victims.

Mayor Radu Mazare in the fashion show
The Simon Wiesenthal Centre called Mr Mazare's appearance "an outrage

"By dressing in a Wehrmacht uniform, you are expressing totally unwarranted support and nostalgia for an army which committed the most terrible war acts of genocide." Dr Zuroff suggested Mr Mazare could make amends for his "incredible lack of judgement" by bringing an exhibition on the crimes of the German army to Romania. Romania was a German ally in 1940 but switched sides just before the war ended. An international commission chaired by Holocaust survivor and Nobel Peace Prize laureate Elie Wiesel concluded in 2004 that the Romanian authorities had killed up to 380,000 Jews in territories under their control.

Nowadays, the Jewish community there numbers between 9,000 and 10,000.

BBC NEWS

joi, 16 aprilie 2009

Scrisoarea deschisă a militantului Constantin Burlacu, urmarit și in prezent pentru că a activat împotriva statului în perioada comunistă

Scrisoare Deschisa

15 Aprilie 2009

D-lui Vladimir Voronin
fost General bolsevic sovietic,
lider al Partidului Comunist si
presedinte communist al Moldovei
Chisinau,Republica Moldova.

Domnule Voronin
Am urmarit cu multa atentie tragicile evenimente care au avut loc in ultimile zile la Chisinau, Republica Moldova. Sa fiu sincer, sunt foarte nemultumit si revoltat pentru faptul ca ati folosit in mod barbar si criminal forta pentru a suprima manifestatiile de protest contra ramasitelor bolsevico-comuniste de pe pamantul meu natal. Eu sunt moldovean, originar de pe meleagurile lui Mihai Eminescu, poet national si parintele nationalismului moldovenesc si romanesc si, nu pot tolera ca in Moldova lui Stefan cel Mare, niste agenti stalinisto-comunisti ai Moscovei sa-si faca de cap, ori sa-si bata joc la infinit de Fiii Moldovei si de aceasta sacra tara. In primul rand doresc sa va intreb, cum ati ajuns dvs. presedinte al Republicii Moldova, cu ajutorul moldovenilor nationalisti si anti-comunisti ori cu ajutorul muscalilor si hoholilor ? Va intreb aceasta, avand in vedere ca dvs. nu sunteti nascut in Republica Moldova, ci in Republica Transnistria, si numai unul din parinti ar fi roman de origine. Mai mult, in discursul televizat, pe care l-ati tinut recent, nu v-ati adresat moldovenilor in limba moldoveneasca ori mai corect spus in limba romana, ci in limba rusa, de parca Moldova ar face parte din Rusia, cu capitala la Moscova, nu la Chisinau. Din cate sunt informat nici ruseste nu vorbiti corect, cu toate ca ati fost General sovietic si mare propagandist bolsevic. Prin urmare, cum v-ati permis, de vreme ce Moldova s-a autproclamat Stat independent si suveran, sa rusificati si bolsevizati in continuare Moldova dintre Prut si Nistru ca pe vremea calaului comunist I.V.Stalin ? Chiar nu va este rusine, ca presedinte al Moldovei sa va adresati moldovenilor in limba rusa, o limba atat de nesuferita de moldoveni, vorbitori ai limbii latine ? Aceasta inseamna ca, sunteti nu numai un dusman inversunat al limbii geto-daco-romana, dar si al adevarului istoric, al culturii si traditiilor stramosesti ale moldovenilor pe care incercati sa le inlocuiti cu cele rusesti si de alta natura straina. In al doilea rand, comunistii trebuie arestati si adusi in fata justitiei si pedepsiti pentru abuzurile si actiunile lor teroriste si criminale comise in timpul dictaturii comuniste contra poporului moldovenesc, pacii si umanitatii, nu sa fie lasati liberi sa participe in alegeri democratice. Intr-un sistem democratic, n’au ce cauta teroristii si criminalii comunisti, care au comis crime, genocid, deportari in masa si holocaust rosu si continua sa faca viata grea si mizerabila moldovenilor. Datorita mentalitatii inapoiate a fosilelor comuniste, Moldova a ajuns cea mai neindustrializata si saraca tara, nu numai din Europa, dar din intreaga lume. Comunistii au transformat Moldova intr-o tara agricola slab dezvoltata, nu departe de sapa de lemn. Pentru a-i intretine cu produse agricole moldovenesti pe muscali si hoholi, taranii moldoveni sunt asupriti si exploatati sangeros de partidul communist, iar muncitorii moldoveni, au fost nevoiti sa plece in alte tari in cautare de lucru. De aceia, comunistii si toti cei cu idei de stanga internationaliste, trebuie eliminati odata pentru totdeauna din viata politica a Moldovei. In al treilea rand, vad ca va dati mare “patriot” si “aparator” al Moldovei si moldovenilor, dar n’ati indraznit niciodata, sa cereti Ucrainei, teritoriile din Nordul si Sudul Moldovei, ocupate ilegal de Ucraina in urma Pactului Ribentrop-Molotov in 1940, a invadarii Romaniei de catre Uniunea Sovietica in 1944 si dupa dezmembrarea Uniunii Sovietice in 1991. De ce, pentru ca dvs. ca agent al Kremlinului, nu va convine ca, istoric aceste teritorii, au facut parte din Moldova, Romania, Geto-Dacia si Tracia si nu apartin legal si de drept Ucrainei ori Rusiei, ci urmasilor geto-daci ? In al patrulea rand,dvs. sunteti o creatura a imperiului diabolic comunist, a carui timp a apus, si n’aveti nici un drept sa le dictati fratilor mei moldoveni sa-i iubeasca pe adeptii tiraniei comuniste ori sa-i fortati sa urmeze ideologia dvs. Marxist-Leninista care a facut atata rau Neamului si Tarii noastre. Locul dvs. este undeva in Transnistria, ori Moscova, nu in palatul presidential din Chisinau,Moldova. Pretindeti ca sunteti un comunist sarac si “cinstit”, dar ati transferat finantele Statului in banca proprie “FinComBank”, inregistrata sub numele fiului dvs. Oleg Voronin. Impreuna cu fiul dvs. aveti o multime de companii de afaceri ca:Firma Proiectul International de Vin (WIP) care cuprinde o suprafata de 2,000 de hectare de vie, incluzand colectia Garling, Hotelul Jolly Allon, companiile: Zahar, Transline, Supraten, DAAC-Hermes, Orbit (vanzari de zahar din Cuba si medicamente din China) Trimol, M.S.I. Trading Co., Metal Market, MedAzur, Andys Pizza, Boena Group si altele. Majoritatea acestor companii de afaceri sunt inregistrate in Gibraltar, Bahama, Cypru, Iasi, Vaslui si alte parti, ceea ce denota ca clanul Voronin face parte dintr-o mafia internationala. Cand ati fost Ministru al Afacerilor Interne din fosta RSS Moldova, ati transferat la colegii dvs. din serviciul secret al Germaniei de Est, Stasi, 34 milioane de ruble, ca apoi acesti bani sa fie folositi de fiul dvs.Oleg in afaceri cu o campanie germana inregistrata sub numele de Orbit GMBH, care mai apoi a devenit Orbit Enterprises Ltd. Banii din afacerile acestei compani au fost depusi la Banca Chase Manhattan in New York, apoi transferati la banca din Elvetia acont # 1-841897 la Uberseebank, CH-8024 Zurich, Switzerland. O alta afacere profitabila de 30 milioane de dolari lunar este facuta de dvs si fiul dvs. prin importul de petrol, gas, alcol, tigari si alte bunuri prin contracte guvernamentale. Asadar, puteti sa explicati cum ati devenit dvs. si fiul dvs. atat de bogati intr-o tara atat de saraca ca Moldova ? Pai parca merge vorba ca sunteti comunisti, nu capitalisti ? Aaaa ! cand este vorba de putere sunteti comunisti, iar cand e vorba despre bani sunteti capitalisti. Mai dar smecheri mai sunteti ?! Fiul dvs. Oleg, este un dezmatat care se crede, auz la el, cica “regele zaharului din Moldova”, cum se credea si fiul lui Nicolae Ceausescu, Nicu, un fel de Gheorghe dracul in Romania, dar exista leac si pentru el, cum a fost si pentru Nicu Ceausescu. Oare stie FBI si Departamentul de Stat al Statelor Unite , ca prin afacerile cu zahar pe care dvs. si fiul dvs. Oleg le-ati facut cu Cuba, ati violat embargoul comercial impus Cubei comuniste ? Sau nu va pasa de Statele Unite, pentru ca contati pe promisiunile desarte ale Rusiei, care pana la urma nu va da nici un scuipat pe dvs. cum n’a dat nici pe Nicolae Ceausescu, cu toate ca era mai bine vazut in Vest decat dvs. ? In al cincilea rand,va cer sa-i eliberati imediat pe moldovenii nationalisti si anti-comunisti arestati in timpul manifestatilor de protest care au avut loc recent in Moldova. Totodata va cer sa renuntati de a mai folosi metode si procedee teroriste si criminale de tip Stalinist impotriva moldovenilor care nu accepta jugul asupririi si exploatarii comuniste. De asemenea, va cer sa va cereti scuze public si sa fie imediat despagubiti moldovenii care au fost arestati, torturati ori ucisi de catre politie, serviciile secrete si armata, aflate la dispozitia dvs. Politia, Serviciile Secrete si Armata, au obligatia in primul rand sa apere poporul, iar daca si-au incalcat acest juramant de onoare si au incitat la violenta, au ridicat pumnul ori arma impotriva poporului trebuie sa fie judecate si pedepsite cu cea mai mare severitate, ca niciodata, neam-de-neamul lor, sa nu mai indrazneasca sa comita astfel de fapte de violenta, tradare si rusine nationala. Sa va intre bine in cap, ca intr-o tara democratica si civilizata, intaietatea o are poporul, apoi presedintele, ministrii, parlamentarii ori cladirile in care acestia pretind in mod eronat si absurd ca apara drepturile poporului. Regii, presedintii, ministrii, parlamentarii si politistii, vin si pleaca, dar poporul ramane pe vecie. Si fiti sigur ca, daca poporul roman si moldovenesc, care-si trage originea din geto-daci, a reusit de-a lungul istoriei sa supravietuiasca cotropirilor barbare romane, asiatice, otomane, fanariote, poloneze, maghiare, bulgare, rusesti si mai cu seama cea mai crancena dintre ele, cea a judeo-bolsevicilor sovietici, va supravietui fara doar si poate si teroarei si masacrelor dvs. comuniste. In al saselea rand, avand in vedere ca dvs. aveti o mentalitate bolsevico-comunista si, ati ordonat folosirea fortei pentru a inabusi in sange manifestatiile de protest din Chisinau contra falsificarii alegerilor parlamentare de catre clica dvs. comunista, va cer sa va dati demisia ca presedinte al Repubicii Moldova si impreuna cu mafia dvs. comunista sa parasiti pentru totdeauna aceasta tara. Plecati “domnule” inapoi in Transnistria, ori Moscova, ori Havana ori Beijing, unde misuna comunistii ca viermii. De asemenea, cer demisia Guvernului si in primul rand a D-nei Zinaida Greceanii, prim-ministru al Republicii Moldova. In apelul pe care l-a adresat recent, concetatenilor si parintilor, D-na Greceanii, a folosit expresia de “om cu Dumnezeu in suflet”. Pentru prim-ministri, ministri si presedinti comunisti nu exista Dumnezeu in sufletul lor, pentru ca ei n’au Dumnezeu, ci cred in Marx, Engels, Lenin, Stalin si alti atei comunisti. Apoi este o rusine si o nesimtire totala din partea D-nei Greceanii, prin faptul ca s-a nascut din parinti deportati in Siberia de catre judeo-bolsevicii sovietici, iar acum, nefortata de nimeni, a ajuns sa serveasca tot interesele meschine si perfide ale comunistilor, din a caror cauza s-a nascut la Tomsc,Rusia, nu la Chisinau,Moldova. Asa dupa cum este bine cunoscut, comunismul a fost creat de catre jidani, cu scopul de a face comune bogatiile unei natiuni, cu interesele lor de dominarea si subjugarea lumii.Asadar, ca communist, dvs. nu faceti decat ce au facut jidanii, adica sa faceti comune bogatiile Moldovei cu interesele familiei dvs. Va tineti agatat de putere, pentru a legaliza afacerile in stil mafiot pe care le faceti cu familia dvs. si n’aveti nici cea mai mica vointa de a le crea moldovenilor o viata decenta si fericita, pentru ca sunteti un sarlatan, bandit si escroc de talie mondiala. Tineti dezbinata Moldova de Romania, dar cu familia dvs. faceti afaceri in Romania in valoare de zecii ori sute de milioane de dolari si euro. Sa va fie rusine, sunteti un om nesimtit si lipsit de caracter si discernamant. Oricum, este bine sa aveti in vedere ca, in Moldova, nu mai exista colt pentru adeptii imperiului diabolic comunist care au facut cel mai mare rau si au comis cele mai orbile crime si atrocitati contra moldovenilor, romanilor si umanitatii. A sosit timpul ca Moldova si Romania sa fie din nou una si aceiasi tara, iar orice impotrivire din partea dvs. si a acolitilor dvs. muscali si hoholi, nu va ramane fara raspuns din partea noastra, a moldovenilor si romanilor adevarati. Va rog sa luati acest avertisment in considerare, in mod serios, si sa stiti ca, noi, fiii geto-dacilor din Moldova, nu vom avea liniste si pace, pana cand Moldova nu va fi reunificata cu patria mama, Romania. Aceste manifestatii de protest din Moldova, sunt doar inceputul unor actiuni care duc la reunificarea Moldovei cu Romania si repararea unei nedreptati istorice comisa de inamicii interni si externi ai Neamului si Patriei noastre. Sper ca m-ati inteles si nu doriti sa aveti soarta lui Nicolae Ceausescu, un alt fost comunist care a tradat la straini Neamul si Patria noastra si a murit ca un prost cu internationala socialista pe buze.

Jos comunismul si colaboratorii lui !
Pentru victoria cauzei nationale !
Traiasca reunificarea Moldovei cu Romania !
Constantin Burlacu, PhD
Presedinte al Ligii Apararii Nationale
P.O. Box 292
Brooklyn, NY 11237
Tel/Fax: 718-381-3804vineri, 20 martie 2009

Rotterdam: Peste 80 de militanţi Greenpeace, reţinuţi

Peste 80 de militanţi ai organizaţiei ecologiste Greenpeace au fost reţinuţi sâmbătă la Rotterdam, după un protest faţă de construirea unei centrale electrice cu cărbuni. Treizeci şi doi dintre aceştia s-au legat cu lanţuri de utilajele şi macaralele de pe şantierul centralei companiei E.ON, apreciind că aceasta reprezintă un pericol pentru mediu. Militanţii, de diferite naţionalităţi, au fost reţinuţi pentru intrarea ilegală pe şantier şi vor fi eliberaţi în cursul serii, a declarat Mignon van der Laan, purtător de cuvânt al poliţiei olandeze. Ea a adăugat că, în cazul a 50 dintre cei reţinuţi şi a trei ziarişti au fost completate procese-verbale, dar cei 32 de militanţi vor fi chemaţi să compară în faţa justiţiei. Nava Rainbow Warrior, aparţinând organizaţiei Greenpeace, se află ancorată în apropiere. "Consecinţele pentru climă vor fi atât de dramatice, încât este necesară o acţiune urgentă acum", a declarat Meike Baretta, şeful campaniei Energie şi Climă lansată de Greenpeace. Organizaţia consideră că o treime din emisiile de gaze cu efect de seră se datorează arderii de combustibili fosili. "Uzinele electrice alimentate cu cărbune pun în pericol obiectivul european de reducere cu 30 la sută a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. Trebuie renunţat la cărbuni dacă vrem să salvăm clima", a adăugat Baretta. E.ON afirmă însă că uzina respectă legislaţia olandeză privind protecţia mediului. "Bineînţeles, nu putem nega faptul că aceste centrale electrice emit dioxid de carbon, dar facem tot ce este posibil pentru a fi cât mai curate cu putinţă", a declarat Hans Schoenmakers, purtător de cuvânt al companiei. "Producerea de electricitate este necesară şi nu poate proveni în întregime din energie solară sau eoliană", a adăugat el. Un purtător de cuvânt al Greenpeace a afirmat că la protest au participat militanţi din 18 ţări, în principal din Germania, Austria, Canada, Marea Britanie, Elveţia şi Olanda.

Sursa: http://www.mediafax.ro